Tāfeles

Divpusējas un atkārtoti izmantojamas tāfeles. Komplektā krīta flomasters.