Lielformāta makets

Šoreiz darbojāmies arhitektūras jomā palīdzot tapt lielformāta maketam.